opc_loader

Wetgeving Messen 2015

Omdat er veel misverstanden zijn over de wapenwetgeving in Nederland, met name met betrekking tot messen, willen wij dit graag voor u ophelderen.

Het bezit van en de handel in alle artikelen op onze website is toegestaan onder de Nederlandse wetgeving. U mag dus al onze producten aanschaffen en in uw bezit hebben. U mag ze echter niet altijd en overal met u meedragen.

De wetgeving

De wetgeving omtrent wapens en messen valt in Nederland onder de Circulaire Wet Wapens en Munitie. Onder artikel 2 vinden we informatie met betrekking tot (zak)messen. Deze wet is in 2012 voor het laatst geüpdatet.

De wetgeving heeft de wapens ingedeeld in verschillende categorieën met verschillende bepalingen. Niet alle messen vallen echter binnen een bepaalde categorie. Voor messen die niet in een categorie vallen, gelden in principe geen bepalingen.

Messen die niet onder categorie 1 of 4 vallen (bezit mag, bij je dragen ook)

Zelfs 'assisted opening' messen waarbij u zelf het lemmet een stukje naar buiten drukt en een veer vervolgens de rest doet, vallen niet onder de categorie 1 of 4. Voor de duidelijkheid - De Nederlandse wetgeving zegt niets over messen met lemmetvergrendeling, éénhandig te openen messen of messen die snel te openen zijn. Er zijn landen waar dit wel het geval is, let daarom goed op wanneer u naar het buitenland gaat!

Messen die onder categorie 1 vallen, verkopen wij niet. Slechts een enkel mes dat wij verkopen valt onder categorie 4. Alle messen die niet onder categorie 1 of 4 vallen, mag u in uw bezit hebben, verhandelen of bij u dragen tenzij lokale verordeningen dat verbieden. Hier komen wij later in dit artikel op terug.

Categorie 1 wapens (geheel verboden)

Wapens binnen deze categorie zijn zonder ontheffing, geheel verboden (zowel het bezit van als de handel erin). Tot deze categorie behoren onder andere:

 • Stiletto's (springmessen): messen met een zijdelings uitspringend lemmet
 • Valmessen: messen met een vooruitspringend lemmet (met of zonder veer)
 • Vlindermessen: messen met een heft dat uit twee delen bestaat die om het lemmet heen geklapt kunnen worden
 • Dichtklapbare messen met een totale, uitgeklapte lengte boven de 28cm
 • Dichtklapbare messen waarvan het lemmet meer dan één snijkant heeft
 • Werpsterren
 • Vilmessen* en ballistische messen
 • Blanke wapens die uiterlijk gelijken op een ander voorwerp dan een wapen
 • Pijlen en pijlpunten bestemd om door middel van een boog te worden afgeschoten, die voorzien zijn van snijdende delen met de kennelijke bedoeling daarmee ernstig letsel aan te kunnen richten

* Vilmessen: ook wel palmmessen of vuistmessen genoemd. Dit is een mes waarbij het lemmet haaks op de handgreep staat De handgreep wordt in de handpalm gehouden en het lemmet steekt tussen de vingers door naar buiten.

Categorie 4 wapens (bezit mag, in het openbaar meedragen niet)

Messen in deze categorie mag u in uw bezit hebben of verhandelen, echter mogen deze messen niet meegedragen worden of publiekelijk voor handen zijn. Met andere woorden: ze moeten tijdens vervoer zodanig deugdelijk verpakt zijn dat zij niet voor onmiddellijk gebruik kunnen worden aangewend.

Uit ons assortiment vallen onder categorie 4:

 • Blanke messen waarvan het lemmet meer dan één snijkant heeft, voor zover het niet valt onder categorie 1. Toelichting:
  • een dichtklapbaar mes waarvan het lemmet meer dan één snijkant heeft valt onder categorie 1 en is dus in zijn geheel verboden. NB: Een zaagtanding wordt hierbij beschouwd als snijkant!
 • Degens, zwaarden, sabels en bajonetten.
 • Voorwerpen waarvan, gelet op hun aard of omstandigheden waaronder zij worden aangetroffen, redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zij voor geen ander doel bestemd zijn dan om letsel aan personen toe te brengen of te dreigen en niet onder één van de drie andere categorieën vallen. NB: Het is zeer belangrijk dat een dergelijk wapen altijd goed verpakt vervoert wordt. Dit laatste punt is extreem belangrijk om te onthouden wanneer je een mes als EDC-draagt. Is het zinnig en te verantwoorden om in de huidige situatie een mes voor handen te hebben? Wanneer u hieraan twijfelt, is uw vraag eigenlijk al beantwoord. U kunt hem beter opbergen zodat u hem niet direct voor handen heeft.

Plaatselijke verordeningen

Let op! gewone messen zijn af en toe ook niet toegestaan.

Naast de landelijke wapenwet moet u ook rekening houden met plaatselijke verordeningen. Een mes dat je normaal gesproken bij u mag dragen, kan door een plaatselijke verordening verboden zijn. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld uitgaansgelegenheden of voetbalstadions. Zelfs een schroevendraaier kan als verboden wapen gezien worden wanneer u bijvoorbeeld in de trein zit.

Afstand doen van je mes?

Als uw mes in beslag genomen wordt, dan wordt u gevraagd afstand te doen van uw mes. Wanneer u dit gevraagd wordt, betekend dit dat u het mes niet meer terugkrijgt.

Het gebeurt echter vaak dat een mes in beslag wordt genomen op gronden die niet terecht zijn. Bijvoorbeeld door onduidelijkheid over wat wel en niet toegelaten is. Ook kan het zijn dat uw mes wel terecht in beslag wordt genomen omdat u bijvoorbeeld een categorie 4 mes op straat bij u draagt of inccorect vervoert, maar het mes toch wenst te houden omdat het een bepaalde waarde vertegenwoordigt. Wij adviseren u dan om te overwegen geen afstand te doen van uw mes. Dit betekent niet dat het mes op dat moment niet in beslag genomen wordt maar dat u in ieder geval de zaak voor kunt laten komen om uw mes via de rechter terug te vragen.